Řešíš agendy vašeho oddílu, střediska či kurzu ve skautISu? Láká tě poznat, co všechno skautIS ještě ...

Autor: Bartošová Barbora (Georgie)
ID: 5800
Typ: Poptávka
Kraj: Celá ČR
Datum: 05.09.2022 14:23:23

Zobrazit

Jak na dobrovolnické kontrakty

Proč vytvářet dobrovolnický kontrakt?

Získat lidi pro naši činnost často není jednoduché. Máme řadu skvělých nápadů, které bychom rádi realizovali a pak narazíme na to, že prostě nenajdeme dost nadšených anebo zkušených lidí, kteří by se vzniklého úkolu ujali. A když už se nám to povede, tak ze samého nadšení zapomeneme na to, že tím naše práce nekončí, ale teprve začíná a že je potřeba se o naše spolupracovníky i nadále patřičně starat, abychom je neodradili a práci jim zbytečně neztěžovali.

Pokud se nám podaří již na začátku nastavit spolupráci, která je založena na pravidelné komunikaci, předávání informací, poskytování zpětné vazby a vzájemného vyjasňování pohledů na věc, pak se nám zvyšují šance na úspěšnost společného projektu.

Možná si řekneme, že to jsou věci na víc, které nás zdržují od skutečné práce, ale podaří – li se nám dopředu nastavit určitá pravidla a dostatečně si vyjasníme, co se od koho očekává, tak si možná nějakou tu práci a zbytečné problémy vzniklé pouhým nedorozuměním nakonec ušetříme.

Dobrovolnický kontrakt je jakási dohoda (ústní, ale může být i písemná) mezi vámi a vaším spolupracovníkem, ve které je jasně definováno, jak bude práce dobrovolníka vypadat, co všechno bude mít na starosti, jaké jsou jeho pravomoci apod.

Každý z nás je jiný a má jiné zkušenosti a proto i u celkem obvyklé pozice jako je například vedoucí oddílu, nebo hospodář střediska si může on a vy představit úplně jiný obsah práce, nebo povinnosti.

Nevyjasnění vzájemných očekávání může vést nejen k tomu, že vznikne nějaká problémová situace (např. nestihnete vytisknout výroční zprávu, protože její šéfredaktor čekal na příspěvky, zatímco středisková rada předpokládala, že příspěvky i komplet přípravu zvládne sám). Dotyčného a pravděpodobně i sebe tak nejspíš pěkně otrávíme a uděláme-li to víckrát, tak ho pak snadno pro další aktivity odradíme nadobro.

Co by mělo být obsahem kontraktu?

 • Co je přesně mým úkolem – co mám na starosti, za co zodpovídám
 • Na jak dlouho si úkol beru na starosti – měsíc, rok?
 • Kolik tomu budu věnovat času/kolik mi to zabere času – hodinu týdně, nebo jeden víkend v měsíci?
 • S kým budu spolupracovat? – mám nějaký připravený tým, nebo si mám oslovit lidi sám? Na koho se mohu obrátit, kdo má na starosti jakou agendu, která s mým úkolem souvisí?
 • Co mám k dispozici? – jaký materiál, rozpočet…
 • Komu se zodpovídám? – s kým mám konzultovat svá rozhodnutí
 • Jaké jsou pro daný úkol termíny
 • Co mi to přinese? (zkušenosti, praxi, vzdělání, …..)

"Uzavírání kontraktů" (myšleno vyjasnění si vzájemných očekávání) se netýká jen lidí, s kterými spolupracujeme poprvé, ale i lidí, kteří se běžně pohybují kolem nás a běžně s námi spolupracují. Obzvláštní péči jak potřeba věnovat novým spolupracovníkům z řad neskautů, kteří nemají skautské zvyklosti zažité a řada věcí pro ně budou naprosto nová a neznámá (např. skautské pojmy, organizační struktura, kdo má jaké pravomoci, apod.).

Samozřejmě, jedná – li se o nějaký drobný, nebo rutinní úkol, není potřeba vzájemné dohodě věnovat tak detailní péči, ale pokud zadáváme nějaký složitější úkol (příprava akce – pro veřejnost, pro více oddílů apod., realizace projektu – rekonstrukce klubovny apod.) může být užitečné podobnou dohodu vytvořit.

Mysleme tedy na věci, které se na první pohled zdají být samozřejmými maličkostmi, mohou nám práci zpříjemnit a třeba i usnadnit. Projekty a úkoly nám půjdou lépe, budeme-li vědět, co od sebe máme čekat.


Jak tedy taková dohoda může vypadat?

Středisková rada schválila realizaci projektu Středisková jarní akademie. Povedlo se jí oslovit jednoho z roverů - Malíka, který si akademii vzal na starosti.

Střediskový vedoucí s ním domluvil následující podmínky:

 • Termín akademie SR stanovila na 12.3 2011
 • Malík je garantem akce, přípravný tým akce je složen z členů SR a zástupců jednotlivých oddílů
 • Od Malíka se očekává, že bude koordinovat přípravný tým, tedy:
  • Povede porady týmu
  • Bude dohlížet na plnění úkolů
  • Bude komunikovat se střediskovou radou a průběžně ji informovat o stavu příprav (jednou za 14 dní)
  • …….
 • Náplň práce přípravného týmu schválila SR (20.5 2011) dle připraveného projektu "Akademie" – projekt k dispozici na stránkách SR, Malíkovi byl poslán mailem
 • K dispozici mají vybavení střediska (po domluvě se správcem střediskového majetku) a na akci je vyčleněna částka 10 000 Kč – do příští střediskové rady má Malík za úkol přinést ke schválení rozpočet akce
 • Očekávaná časová náročnost:
  • Jednou za 14 dní schůzka s přípravným týmem
  • 2 x víkend – oddílové výpravy, kde se bude nacvičovat
  • Víkend, kdy proběhne samotná akce
  • 3 hodiny týdně na komunikaci a plnění průběžných úkolů
 • Po proběhnutí akce se očekává od přípravného týmu sepsání závěrečné zprávy, článku do místních novin a střediskového časopisu a sestavení vyúčtování akce – přesný termín stanoví SR v průběhu března

Střediskový vedoucí oslovil Malíka na vedení projektu, protože Malík má zkušenosti s vedením týmu (byl šéfem střediskové akce – "podzimky pro rovery"), je na něj spolehnutí (všechny dosavadní úkoly plnil v termínu a dobře). Pro Malíka to bude první zkušenost s pořádáním tohoto typu akce, může si vyzkoušet vedení většího přípravného týmu s možností konzultace (střediskový vedoucí).